პროდუქტები

სამკურნალო მალამოები #1 და #2 გამოიყენება მუხლის დაზიანებული  მენისკის  სამ-კურნალოდ.
ხმარების წესი: სხვადასხვა სახის პათოლოგიურ კერებს სქლად დაედება მალამო, დაე-ფინება 2-3 ფენა  სტერილური მარლა და გადაიხვევა.  ნახვევის შეცვლა ხდება  დღეგამოშვე-ბით,  ზოგიერთ შემთხვევაში  ნახვევი შეიძლება  შეიცვალოს სამ დღეში ერთხელ, ხოლო იშვიათ შემთხვევაში  განგრენულ იარებზე ნახვევი შეიძლება შეიცვალოს  ყოველ დღე.
წვავე ბუასილის შემთხვევაში, #1 მალამოთი გაჟღენთილი სტერილური მარლა უნდა შეიტანოთ უკანა ტანში. ეს პროცედურა უნდა ჩატარდეს ერთჯერ ან რამოდენიმეჯერ  სრული ანთებითი პროცესის დაცხრობამდე.
ღრძილების ანთების დროს, მალამო გამოიყენება აპლიკაციისათვის 15-20 წუთის  გან-მავლობაში. საჭმელი არ უნდა მიიღოთ 1,5-2 სთ-ის განმავლობაში.*
საშვილოსნოს ეროზიის შემთხვევაში, სქლად წასმული #2 მალამოიანი სტერილური ტამპონი იდება  პათოლოგიურად დაზიანებულ კერაზე ყოველდღე 5-7 საათის დაყოვნებით,  ჩატარებული პროცედურის რაოდენობა დაზიანებული კერის  შეხორცებისათვის 10-15-ით განი-საზღვრება.
მუხლის დაზიანებული  მენისკის შემთხვევაში მალამოები #1 და #2 (5+5 გრ-ის შერევისას) დაზიანებულ ადგილზე დადების შედეგ, ულტრაფონოფორეზის მეთოდის გამოყე-ნებით  ყოვნდება 10-15 წუთის განმავლობაში. პროცედურა მეორდება 12-15-ჯერ, პარალელუ-რად ტარდება  ლაზეროთერაპია.
კანის სოკოვანი დაავადების დროს  ნიტროფუნგინით ან  იოდნარევი სპირტიანი  ხსნარით დამუშავების  შემდეგ დაზიანებულ არეებზე დაედება მალამო #2, დაეფინება 2 შრე მარლის საფენი და  გადაეხვევა ბინტი.
სურდოს დროს ცხვირის ნესტოები შეიზილება მალამოთი დღეში 1-2-ჯერ.
მალამო #1-ის დადების შემთხვევაში ავადმყოფს  სწრაფად ეხსნება ტკივილის შეგ-რძნება, რაც განსაკუთრებით აღენიშნებათ განგრენით,** მწვავე ბუასილით, დამწვრობით და  ჰერპეს ზოსტერით დაავადებულებს. ამავე დროს მალამო აჩქარებს ნეკროზული ქსოვილების  გამოყოფას და რეგენერაციას. იგი ამცირებს მკურნალობის ხანგრძლივობას.
მალამო #2 ხელს უწყობს ქსოვილთა რეგენერაციას, ჭრილობების სწრაფად შეხორცე-ბას და ავადმყოფის გაჯანსაღებას.
ზემოხსენებულ მალამოებს უკუჩვენება არ აქვთ.
შენახვის წესი: მალამო ინახება გრილ ადგილას. შენახვის ვადაა 2 წელი.  მალამოე-ბი `უზნაძე-მჭედლიშვილი~ _ #1 და #2 აპრობირებულია და რეგისტრირებულია ჯანმრთე-ლობისა და  სოციალური დაცვის  სამინისტროს მიერ #ღ-004510, #ღ-004511.
საქართველოს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ აღნიშნულ მა-ლამოებზე გაცემულია ლიცენზია ს#00067, 5.06.2002 წ.
საქართველოს მეცნიერებისა და ტექნიკის  კომიტეტის მიერ სამკურნალო მალამოებზე `უზნაძე-მჭედლიშვილი~ _ #1 და #2 გაცემულია პატენტი
მწარმოებელი: ,,ბიოფარმი-L” ინდ. საწარმო `დავით მჭედლიშვილი-ჰიპოკრატე~-ს დაკვე-თით.

მალამოს შესახებ

ქეთევან უზნაძე-მჭედლიშვილმა 52 წლის მანძილზე იმუშავა სამედიცინო ინსტიტუტის ქირურგიულ და ჰოსპიტალურ კათედრებზე ჯერ ორდინატორად , შემდეგ ასისტენტად და პროფესორად.

1954 წელს აიღო სამედიცინო თემა კიდურების არტერიათა მაობლიტირებელი ენდარტერიტის, შემდგომში განგრენის დაავადებების შესახებ.

ვრცლად

ვიდეო

სერთიფიკატები